Nên sử dụng on the internet hay in the internet?

Nên sử dụng on the internet hay in the internet

Sử dụng sai giới từ là một sai lầm phổ biến đối với nhiều người học tiếng Anh. Từ “Internet”  là một trong những từ ngữ đặc biệt mà nhiều người mắc phải khi phải cân nhắc dùng on the internet hay in the internet.