Thi PTE bao lâu có kết quả? Lưu ý khi thi PTE

Thi PTE bao lâu có kết quả Lưu ý khi thi PTE

PTE tuy không phải là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất tại Việt Nam. Nhưng PTE đang dần trở thành chứng chỉ được lựa chọn bởi những bạn có mong muốn một chứng chỉ giá trị toàn cầu. Với chi phí tiết kiệm