So sánh nhất của tính từ: Cấu trúc, cách sử dụng, bài tập

So sánh nhất của tính từ (superlative) là chủ điểm ngữ pháp quan trọng, xuất hiện rất nhiều trong bài thi. Chính vì vậy, Tự học PTE đã tổng hợp tất tần tật những kiến thức về chủ điểm và bài tập minh hoạ để bạn rèn luyện. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết bên dưới nhé.

Lý thuyết về so sánh nhất tiếng Anh

Khái niệm

Chúng ta thường sử dụng so sánh nhất khi muốn nhắc đến một sự vật, hiện tượng nổi bật nhất so với các sự vật, hiện tượng khác. Trong cấu trúc này, phía mỗi tính từ được sử dụng thêm từ the.

Lý thuyết về so sánh nhất tiếng Anh
Lý thuyết về so sánh nhất tiếng Anh

Số lượng đối tượng sử dụng trong cấu trúc này đó là 3 đối tượng trở lên. Bạn cần lưu ý để áp dụng đúng nhé.

Cấu trúc

Tính từ ngắn: S + V + the + adj + EST ….

Ví dụ minh hoạ:

 • This shirt is the cheapest in the shop.
 • Hung is the tallest in my class.
 • Lan learns the best in my class.
Tính từ dài: S + V + the MOST + adj ….

Ví dụ minh hoạ:

 • This car is the most fuel-efficient in the market.
 • She is the most talented musician in the orchestra.
 • He is the most diligent employee in the company.
 • Samantha is the most creative artist in her group.
 • The Eiffel Tower is the most iconic landmark in Paris.
So sánh kém nhất: S + V + the least + Tính từ + Noun/ Pronoun/ Clause

Ví dụ: 

 • This book is the least interesting of all the novels I’ve read.
 • Among all the pizza places in town, that one has the least flavorful toppings.
 • Her performance was the least impressive in the entire competition.
 • Of all the desserts on the menu, the fruit salad is the least satisfying.
 • Among his siblings, he has the least interest in outdoor activities.

Một số tính từ bất quy tắc trong tiếng Anh:

Tính từSo sánh nhất
GoodThe best
BadThe worst
Much / manyThe most
LittleThe least
FarFurther
HappyThe happiest
SimpleThe simplest
NarrowThe narrowest
CleverThe cleverest

Ví dụ:

 • The Eiffel Tower is one of the furthest landmarks visible from this point.
 • Among all the students, Lisa is known as the cleverest because of her exceptional problem-solving skills.

Xem thêm:

Những quy tắc của so sánh nhất của tính từ

Quy tắc đổi đuôi tính từ

Tính từ có 2 âm tiết tận cùng bằng –y thì được xem là tính từ ngắnhappy, busy, lazy, easy… Khi so sánh nhất thì ta tiến hành đổi –y thành –i rồi thêm –est.

Những quy tắc của so sánh nhất của tính từ
Những quy tắc của so sánh nhất của tính từ

Ví dụ:

 • He is busier than me.
 • This is the easiest exercise in the test.

Các tính từ ngắn kết thúc bằng 1 phụ âm mà ngay trước nó là một nguyên âm duy nhất thì chúng ta cần phải nhân đôi phụ âm lên rồi thêm “est” vào. (Ví dụ: hot–>hotter/hottest)

Các tính từ có 2 vần, kết thúc bằng chữ “y” thì ta tiến hành đổi “y” thành “i” rồi thêm “est” trong so sánh nhất (Ví dụ: happy–>happier/happiest)

Các tính từ/trạng từ đọc từ 2 âm trở được lên gọi là tính từ dài. Một âm thì được gọi là tính từ ngắn.Tuy nhiên, một số tính từ có 2 vần nhưng kết thúc bằng các âm như “le”,”et”,”ow”,”er” vẫn xem là tính từ ngắn (ví dụ: slow–> slower)

Quy tắc nhấn mạnh bằng bổ ngữ

So sánh nhất có thể được bổ nghĩa bằng “much” hoặc dùng cụm từ “by far”.

So sánh nhất có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm almost (hầu như); quite (tương đối); much (nhiều); by far/ far (rất nhiều) vào phía trước hình thức so sánh.

Most khi được sử dụng với nghĩa very (rất) thì không có the đứng phía trước và không có ngụ ý so sánh.

Ví dụ: He is the smartest by far.

Các dạng so sánh cao nhất của một số tính từ đặc biệt

Lưu ý: Sự khác biệt về ý nghĩa giữa những dạng thức so sánh của tính từ far.

Để diễn đạt so sánh về khoảng cách xa hơn, chúng ta có thể sử dụng further hoặc farther. 

Ví dụ: 

 • He moved further down the road.  
 • He moved farther down the road.

Để diễn đạt so sánh về khoảng cách xa nhất, chúng ta có thể sử dụng the furthest hoặc the farthest.

Ví dụ:

 • Let’s see who can run the furthest. 
 • Let’s see who can run the farthest.
Các dạng so sánh cao nhất của một số tính từ đặc biệt
Các dạng so sánh cao nhất của một số tính từ đặc biệt

Khi muốn diễn tả ý “thêm” hoặc “nâng cao” thì chúng ta sử dụng further.

Ví dụ:

 • My box is the largest one in our neighborhood.
 • This is the smallest box I’ve ever seen.
 • Your cat ran the fastest of any cat in the race.
 • This is the fastest car I’ve ever driven.
 • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. (“of all the rocks” is understood)

Xem thêm:

Bài tập so sánh nhất của tính từ trong tiếng Anh

Sau đây, bạn hãy cùng Tự học PTE làm các bài tập so sánh nhất của tính từ trong tiếng Anh để củng cố kiến thức nhé.

Phần bài tập so sánh nhất của tính từ trong tiếng Anh

Bài tập 1: Điền dạng đúng của tính từ trong ngoặc để hoàn thành câu

 1. She is (smart) ______ girl in the class.
 2. The weather today is (bad) ______ than yesterday.
 3. This book is (interesting) ______ than the one I read last week.
 4. His house is (big) ______ than mine.
 5. The movie was (boring) ______ I expected.
 6. My dog is (friendly) ______ of all the dogs in the park.
 7. This cake tastes (delicious) ______ than the one I had before.
 8. Her artwork is (creative) ______ than anything I’ve seen.
 9. The new restaurant is (expensive) ______ in town.
 10. The mountain peak is (high) ______ than any other nearby.

Bài tập 2: Hoàn thành câu bằng cách sử dụng tính từ trong dấu ngoặc ở dạng so sánh nhất

 1. My sister is (tall) ______ person in our family.
 2. This is the (exciting) ______ book I’ve read.
 3. His performance was (good) ______ I expected.
 4. The view from the top of the mountain is (beautiful) ______ I’ve ever seen.
 5. The new smartphone is (expensive) ______ the previous model.
 6. She is the (fast) ______ runner in the school.
 7. This cake is (delicious) ______ I’ve ever tasted.
 8. The movie was (interesting) ______ I thought it would be.
 9. His house is (big) ______ of all the houses on the street.
 10. The winter in this city is (cold) ______ in the entire country.
Bài tập so sánh nhất của tính từ trong tiếng Anh
Bài tập so sánh nhất của tính từ trong tiếng Anh

Đáp án bài tập so sánh nhất của tính từ

Đáp án bài tập 1

 1. smartest
 2. worse
 3. more interesting
 4. bigger
 5. more boring
 6. friendliest
 7. more delicious
 8. more creative
 9. most expensive
 10. higher

Đáp án ài tập 2

 1. tallest
 2. most exciting
 3. better than
 4. most beautiful
 5. more expensive than
 6. fastest
 7. most delicious
 8. more interesting than
 9. biggest
 10. coldest

Phía bên trên là bài viết chia sẻ kiến thức về so sánh nhất của tính từ trong tiếng Anh. Tự học PTE hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với các bạn trong việc nâng cao tiếng Anh của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể học thêm những kiến thức mới tại chuyên mục Ngữ Pháp để củng cố kiến thức.

Bình luận

Bài viết liên quan:

Cách dùng và phân biệt go and come trong tiếng Anh

Cách dùng và phân biệt go and come trong tiếng Anh

31/03/2023

Tiếng Anh có rất nhiều các cặp từ mang ý nghĩa gần giống với nhau. Điều này khiến chúng ta khó để phân biệt cách sử dụng. Trong bài viết này, Tự học PTE sẽ giúp các biết cách phân biệt go and come và

Index