Tổng hợp bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 kèm lời giải

Câu hỏi đuôi là một trong những chủ điểm ngữ pháp được vận dụng rất nhiều trong bài thi, đặc biệt, IELTS Speaking. Để giúp bạn hoàn thiện chủ đề này, Tự học PTE đã tổng hợp lý thuyết + bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 để bạn rèn luyện. Hãy cùng theo dõi chi tiết bên dưới bạn nhé.

Ôn tập kiến thức về câu hỏi đuôi lớp 7

Câu hỏi đuôi là gì? (Tag question)

Câu có chứa câu hỏi đuôi thường có 2 phần, được phân tách bởi dấu phẩy. Trước dấu phẩy sẽ là một mệnh đề hoàn chỉnh (mệnh đề chính). Còn sau dấu phẩy sẽ là một câu hỏi (gọi là câu hỏi đuôi). Thường câu hỏi đuôi được sử dụng nhằm xác nhận lại mệnh đề được đề cập trước dấu phẩy.

Câu hỏi đuôi là gì? (Tag question)
Câu hỏi đuôi là gì? (Tag question)

Ví dụ:

 • She is pretty, isn’t she? (Cô ta xinh nhỉ?)
 • He isn’t a teacher, is he? (Anh ta không phải là giáo viên đấy chứ?)

Mệnh đề chính có thể ở thể khẳng định và phủ định từ đó xác định được thể của câu hỏi đuôi.

Công thức và cách sử dụng câu hỏi đuôi

Nhìn chung, bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 có cấu trúc cơ bản dễ nhớ là câu hỏi đuôi sẽ ngược thể với mệnh đề chính. Cụ thể:

Mệnh đề chính(main clause)Phần hỏi đuôi(question tag)?
Khẳng định,Phủ định?
Phủ định,Khẳng định?

Lưu ý: Câu hỏi đuôi ở thể phủ định LUÔN LUÔN được viết tắt bạn nhé.

Ví dụ:

 • She is not really tall, is she? (Cô ấy không cao lắm nhỉ?)
 • He loves her a lot, doesn’t he? (Anh ấy yêu cô ấy lắm phải không?)

Chúng ta có thể thấy rằng mệnh đề chính ở thì nào thì phần hỏi đuôi mượn trợ động từ ở thì đó. Phía bên dưới là cấu trúc trong bài tập câu hỏi đuôi lớp 7.

ThìCấu trúc
Hiện tại đơnMain clause, is/ am/are (+not) + S?
Ví dụ: They aren’t teachers, are they? (Họ không phải là giáo viên đúng không?)

Main clause, do/ does (+n’t) + S?
Ví dụ: He goes to school, doesn’t he? (Anh ấy đi học rồi nhỉ?)
Hiện tại tiếp diễnMain clause, is/ am/are (+not) + S?
Ví dụ: He is playing the drum in his room, isn’t he? (Anh ấy đang chơi trống trong phòng à?)
Hiện tại hoàn thànhMain clause, has/ have (+n’t) + S?
Ví dụ: The cat hasn’t come back home yet, has it? (Con mèo vẫn chưa chạy về nhà à?)
Quá khứ đơnMain clause, was/ were (+not) + S?
Ví dụ: She was a teacher in your school, wasn’t she?(Cô ấy từng là giáo viên trường bạn à?)

Main clause, did (+n’t) + S?
Ví dụ: Mark didn’t remember doing homework, did he?(Mark không nhớ làm bài tập về nhà đúng không?)
Thì tương lai/ Modal VerbClause, will/ can/ should (+ not) + S?
Ví dụ:
You will come to her birthday party, won’t you? (Cậu sẽ đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy phải không?)
Lam shouldn’t meet her, should he? (Lâm không nên gặp cô ta, phải không?)

Xem thêm:

Những trường hợp ngoại lệ trong câu hỏi đuổi

Trong tiếng Anh, ngữ pháp về câu hỏi đuôi sẽ có rất nhiều trường hợp ngoại lệ mà các bạn cần phải ghi nhớ và lưu ý:

Những trường hợp ngoại lệ trong câu hỏi đuổi
Những trường hợp ngoại lệ trong câu hỏi đuổi

1. Câu sử dụng I AM, câu hỏi đuôi sẽ phải là AREN’T I, câu sử dụng I AM NOT thì câu hỏi đuôi là AM I.

Ví dụ:

 • I am his translator, aren’t I? (Tôi là biên dịch viên của ông ấy mà nhỉ?)
 • I am not sick anymore, am I? (Mình không còn ốm phải không?)

2. Câu sử dụng LET’S thì câu hỏi đuôi sẽ là SHALL WE?

Ví dụ: Let’s go fishing, shall we? (Chúng ta đi câu cá nhé?)

3. Câu có chủ ngữ là những đại từ bất định như EVERYONE, EVERYBODY, ANYBODY, ANYONE,… thì câu hỏi đuôi sẽ sử dụng chủ ngữ là THEY.

Ví dụ:

 • Everyone here speaks English, don’t they? (Mọi người ở đây đều nói tiếng Anh phải không?)
 • Someone isn’t there, are they? (Không ai ở đằng đó nhỉ?)

4. Câu có chủ ngữ là NOTHING, NO ONE, NOBODY: khi này dù mệnh đề chính là khẳng định thì câu hỏi đuôi vẫn là khẳng định vì những chủ ngữ trên mang nghĩa phủ định.

Với NO ONE, NOBODY thì phần hỏi đuôi sẽ là THEY. Còn với NOTHING thì sẽ có phần hỏi đuôi sẽ là IT.

Ví dụ: Nothing is really special, is it? (Chẳng có gì thật đặc biệt cả, phải không?)

5. Câu chứa các trạng từ phủ định như NEVER, SELDOM, HARDLY, LITTLE, FEW,…: vì mang ý nghĩa phủ định nên câu hỏi đuôi sẽ được chia ở thể khẳng định dù mệnh đề chính khẳng định.

Ví dụ: She hardly eats vegetables, does she? (Cô ta không ăn miếng rau nào đúng không?)

6. Với các câu cầu khiến thì ta dùng WILL YOU

Ví dụ: Take this, will you? (Bạn sẽ nhận cái này chứ)

Xem thêm:

Bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 có đáp án

Bên dưới là bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 mà Tự học PTE đã tổng hợp. Hãy cùng làm bài để củng cố kiến thức vừa học bạn nhé!

Phần bài tập

Bài tập 1: Điền vào thẻ câu hỏi phù hợp

 1. Kate’s from Sweden, …. ?
 2. Eric’s still sleeping, …. ?
 3. They’re late again, …. ?
 4. I’m not the person with the tickets, …. ?
 5. You do go to the cinema, …. ?
 6. The weather is really bad tonight, …. ?
 7. Let’s go for a walk, …. ?
 8. They aren’t in Paris at the moment, …. ?
 9. We won’t be late, …. ?
 10. Jackie’s a very good student, …. ?
 11. Nobody called, …. ?
 12. Marrie doesn’t work in a hotel, …. ?
 13. They will wash the car, …. ?
 14. We live in a tiny apartment, …. ?
 15. We must lock the doors, …. ?
 16. William and Catherine don’t take Korea classes, …. ?
 17. I often come home late, …. ?
 18. I’m right, …. ?
 19. Emma doesn’t cook very often, …. ?
 20. Leon used to buy small handicrafts, ……?

Bài tập 2: Điền vào thẻ câu hỏi phù hợp

 1. Mr. Lam is a tailor, ____________?
 2. Lan is going home from school, ____________?
 3. Our child has moved here, ____________?
 4. Lan is not good- looking, ____________?
 5. They couldn’t buy a new car, ____________?
 6. His mom took him to the zoo yesterday, ____________?
Bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 có đáp án
Bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 có đáp án

Bài tập 3: Thêm câu hỏi thẻ vào phần sau

 1. They want to come,………………….?                   
 2. Elizabeth is a dentist, ……………….. ?
 3. They won’t be here, …………………?                   
 4. That is your umbrella, ………………….?               
 5. There aren’t many people here yet, …………….. ?
 6. He has a bicycle,……………………?           
 7. Peter would like to come with us to the party, ……………………..?
 8. Those aren’t Fred’s books, ………?            
 9. You have never been to Paris,…………?
 10. Something is wrong with Jane today, …………   ?
 11. Everyone can learn how to swim, ……………… ?
 12. Nobody cheated in the exam, ………………….. ?
 13. Nothing went wrong while I was gone, ………… ?
 14. I am invited, ………………….?                                     
 15. This bridge is not very safe,……………..?
 16. These sausages are delicious, …………….? 
 17. You haven’t lived here long, …………?
 18. The weather forecast wasn’t very good, ……………. ?
 19. He’d better come to see me, ………….. ?
 20. You need to stay longer, …………………………..?

Phần đáp án

Đáp án bài 1

1. isn’t she2. isn’t he
3. aren’t they4. am I
5. don’t you6. isn’t it
7. shall we8. are they
9. will we10. isn’t he
11. did they12. does she
13. won’t they14. don’t we
15. mustn’t we16. do they
17. don’t I18. aren’t I
19. does she20. didn’t he

Đáp án bài 2

 1. Mr. Lam is a tailor, _____isn’t he_______?
 2. Lan is going home from school, _____isn’t she_______?
 3. Lan has moved here, ______hasn’t she______?
 4. Lan is not good- looking, __isn’t she ____?
 5. They couldn’t buy a new car, ___ could they____?
 6. His mom took him to the zoo yesterday, ___didn’t he____?
Phần đáp án bài tập câu hỏi đuôi lớp 7
Phần đáp án bài tập câu hỏi đuôi lớp 7

Đáp án bài 3

1. don’t they2. isn’t she3. will the4. isn’t it5. are there
6. doesn’t he7. wouldn’t he8. are they9. have you10. isn’t it
11. can’t they12. did they13. did it14. aren’t I15. is it
16. aren’t they17. have you18. was it19. hadn’t he20. don’t you

Xem thêm:

Tải bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 kèm đáp án PDF

Như vậy, Tự học PTE vừa chia sẻ đến bạn các bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với các bạn trong việc củng cố kiến thức ngữ pháp.

Đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo của chuyên mục Grammar để học thêm kiến thức mới bạn nhé. Chúc bạn học tốt và hoàn thành mục tiêu của mình nhé.

Bình luận

Bài viết liên quan:

Bài tập liên từ lớp 6 có đáp án chi tiết

Bài tập liên từ lớp 6 có đáp án chi tiết

27/06/2023

Nằm trong chương trình ngữ pháp tiếng Anh lớp 6, liên từ là một trong những chủ đề gây khó đối với các bạn học sinh. Vì vậy, Tự học PTE đã tổng hợp bộ kiến thức và bài tập liên từ lớp 6 để

Bảng quy đổi điểm IELTS Listening chính xác nhất 2022

Bảng quy đổi điểm IELTS Listening chính xác nhất

21/11/2022

Hiện nay việc học hay sở hữu các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đang trở nên ngày càng phổ biến. Trong đó, không thể không kể đến IELTS – Một chứng chỉ đang rất hot hiện nay. Bài thi IELTS có 4 phần thi,

Index